Pozyskamy kredyt dla Twojego biznesu

ikony

Jaką formę wybrać?

Wybór formy opodatkowania jest jedną z najważniejszych decyzji, ponieważ wpływa na wysokość podatku dochodowego, a także reguluje sposób prowadzenia rozliczeń firmowych.

 

Czy można zmienić sposób opodatkowania?

Tak, każdy przedsiębiorca ma prawo zmienić sposób opodatkowania do 20 stycznia roku podatkowego.

 

Jakie są formy opodatkowania?

Polskie regulacje prawne wyróżniają cztery formy opodatkowania. Najczęściej stosowaną formą jest skala podatkowa (zasady ogólne), kolejną podatek liniowy, ryczałt oraz karta podatkowa.

 

Skala Podatkowa (zasady ogólne)

Jest to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności według skali podatkowej. Dochód stanowi różnica pomiędzy osiągniętymi przez podatnika przychodami a poniesionymi kosztami:

 

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW = DOCHÓD

W przypadku zasad ogólnych podatek obliczany jest jako procent od dochodu. Wyróżniane są dwie stawki podatku:

- 18% w przypadku dochodów do wysokości 85 528 zł

- 32 % od nadwyżki dochodu przekraczającego wartość 85 528 zł

 

Jakie są plusy i minusy rozliczania się na zasadach ogólnych?

+ podatnik nie płaci podatku, gdy nie osiąga dochodu lub gdy jego dochód nie przekracza 3091 zł

+ możliwość skorzystania z ulg podatkowych

+ możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem

+ możliwość odliczenia przez podatnika kosztów uzyskania przychodów;

+ możliwość rozliczania podatku kwartalnie (Pit-5) lub roczne (Pit-36)

- konieczność prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych

- podatnik osiągający większe dochody zmuszony jest do opodatkowania stawką 32%

(dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu dla firm lub kredytu konsolidacyjnego: PIT 36, zaświadczenia o niezaleganiu ZUS/US)

 

Podatek liniowy

Podatek liniowy charakteryzują się stałą stawką opodatkowania w wysokości 19% niezależnie od dochodów. Dochód stanowi procent między przychodami, a kosztami podatkowymi.

PRZYCHÓD – KOSZTY =  DOCHÓD

 

Jakie są plusy i minusy rozliczania się podatkiem liniowym?

+ Stała stawka podatku bez względu na wysokość dochodów

+ Zniesienie obowiązku zapłaty podatku w momencie kiedy podatnik nie osiąga dochodu

+ możliwość rozliczania podatku kwartalnie (Pit-5) lub roczne (Pit-36L)

- nie ma możliwości skorzystania z ulg podatkowych

- nie ma kwoty wolnej od podatku

- nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem

- konieczność prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

- brak prawa do kredytu podatkowego

(dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu dla firm lub kredytu konsolidacyjnego: PIT 36 L, zaświadczenia o niezaleganiu ZUS/US)

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Forma opodatkowania dochodu w której opodatkowaniu podlega sam przychód, a podatnik nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów.

Ostateczne rozliczenie podatku dochodowego następuje w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego. Służy do tego formularz PIT-28, który należy złożyć w terminie do 31 stycznia.

Ustawa o zryczałtowanym podatku wyróżnia pięć stawek: 3%, 5,5, 8,5%, 17% oraz 20% Stawka, jaką musi zastosować podatnik uzależniona jest od przedmiotu działalności przedsiębiorcy. np.

- 20% przychody, osiągane w zakresie wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywa­nej osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez:

* lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii,

* techników dentystycznych,

* felczerów, położne, pielęgniarki,

- 17% dotyczy działalności m.in.

* świadczących usługi: np. fotograficzne, hotelarskie, parkingowe

* zajmujących się: np. obsługą centrali Radio-Taxi, doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego

* pośredniczących w: np. handlu hurtowym, organizacji wyjazdów turystycznych

- 10% z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości np. handel nieruchomościami

- 8,5 % dotyczy działalności np:

*usługowych, w tym gastronomicznych w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powy­żej 1,5 proc. alkoholu

* polegających na wy­twarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzo­nego przez zamawiającego.

* prowadzenia przedszkoli

- 5,5 % ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są m.in. przychody:

* z prowadzenia działalności wytwórcze

* z robót budowlanych

- 3 % stawką objęte są wszystkie przychody z:

* działalności usługowych w zakresie handlu

* działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. Alkoholu

 

Jakie są plusy i minusy rozliczania się ryczałtem od przychodów?

+ znacznie niższe stawki podatkowe dla poszczególnych typów działalności gospodarczej

+ prosta księgowość (ewidencja przychodów)

- brak możliwości odliczania kosztów od przychodów z działalności

- brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego

- brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego

(dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu dla firm lub kredytu konsolidacyjnego: PIT 28, zaświadczenia o niezaleganiu ZUS/US)

 

Karta podatkowa 

Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów

Ta forma opodatkowania sprawdza się w firmach zatrudniających małą liczbę pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach

Podatnicy wybierający tę formę opodatkowania nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych czy księgi przychodów i rozchodów. Jednak są zobowiązani m.in do:

- wydawania rachunków i faktur

- płacenia podatku do 7-go dnia każdego miesiąca

- rozliczania zaliczek na podatek oraz składek ZUS od przychodów zatrudnionych pracowników

- złożenia na formularzu PIT-16A do 31 stycznia rocznej deklaracji za poprzedni rok podatkowy o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty w danym roku

 

Jakie są plusy i minusy rozliczania się ryczałtem od przychodów?

+ zazwyczaj niska stawka podatku, niezależna od faktycznych zarobków

+ brak obowiązku prowadzenia księgowości

+ brak rocznego zeznania PIT dla dochodów z działalności

- brak prawa do wszelkich odliczeń i ulg podatkowych

- stała odgórna stawka podatku nie jest korzystna w sytuacji, gdy firma nie zarabia lub poniosła stratę

(dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu dla firm lub kredytu konsolidacyjnego: PIT 16A, zaświadczenia o niezaleganiu ZUS/US)

 

Firma Multi Inicjatywa wspiera nowych przedsiębiorców, pomagamy w otrzymaniu finansowania na rozwój firmy, kredycie na doposażenie firmy, pożyczce na spłatę zaległych faktur, oraz uzyskaniu kredytu na inne dowolne cele rozwojowe.

 

2020 © Copyrights Multi Inicjatywa - kredyty i pożyczki dla firm

Polityka prywatności

realizacja: icube.pl

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności